نیم سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰

هنرجویان ممتاژ سبک کیوکوشین WKB

آرزوی موفقیت برای تمامی این عزیزان

کلاس های اول تا ششم ابتدائی

کلاس های اول و دوم متوسطه

دانشجویان گرامی